top of page

 Executive coaching 

Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben, is een van hen overbodig.

(Churchill)

IBIS Consult is gespecialiseerd in executive coaching.

U bepaalt het thema en de inhoud van het gesprek. Het kan gaan om samenwerkingsvraagstukken, bedrijfsopvolging, persoonlijke problemen, ethische vragen of de verhouding tussen werk-privé. Vaak betreft het vraagstukken die niet met sparringpartners in de organisatie besproken kunnen worden.

Mijn specialiteit is het meedenken, het analyseren van vraagstukken en het helpen uitstippelen van de te bewandelen weg. Hierbij kijk ik naar de oplossing die bij ú past. Ik houd niet van analyses vanuit een objectieve “waarheid”. Adviezen moeten passen als een maatpak.

Ik houd van een ontspannen werksfeer, bied een luisterend oor, neem de tijd en geef u de ruimte. Bij het zoeken naar oplossingen denk ik creatief mee en geef ik gevraagd en ongevraagd feedback. Hierbij ga ik te werk als ontwikkelingscoach, hetgeen inhoudt dat u altijd zelf een leervraag formuleert van waaruit wij samen gaan werken.

bottom of page